14383324 3d person with megaphone is behind info letters Stock Photo man information megaphone

„Investor stavby „MAKOV – úprava toku Kysuca“ Slovenský vodohospodársky podnik štátny podnik, Odštepný závod Piešťany spolu so zhotoviteľom stavby VÁHOSTAV-SK, a.s. informujú občanov obce Makov o začiatku prípravných prác na uvedenej stavbe predstavujúcej úpravu a reguláciu toku Kysuca v intraviláne našej obce.Dňom 20.3.2019 – streda, zhotoviteľ začne s výrubom drevín v území pripravovanej regulácie toku Kysuce v zmysle platného povolenia na výrub drevín.


Prípadné poškodenia priľahlých oplotení pozemkov popri toku, vzniknuté v súvislosti s výrubom, budú zdokumentované a opravené. Investor i zhotoviteľ stavby prosí občanov o zhovievavosť a strpenie hluku ako i prípadných dočasných obmedzení vyplývajúcich z realizácie výrubu a následne i stavby a ďakuje občanom za ústretovosť a spoluprácu.“

Ing. Matúš Urban
technický pracovník OIČ,
poverený technický dozor objednávateľa
SVP,š.p. Odštepný závod PiešťanyIng. Matúš Urban
technický pracovník OIČ,
poverený technický dozor objednávateľa