Požiarna zbrojnica

 

1. DOTÁCIA PRE HASIČOV.
VÝŠKA DOTÁCIE : 30 000 ,- €

Obec Makov bola úspešná v žiadosti o dotáciu pre DHZ Makov „Výzva č.VI.Prezídia Hasičského a záchranného zboru r.2018“ v oblasti „Podpora zvýšenia ochrany pred požiarmi prostredníctvom výstavby,rekonštrukcie a modernizácie stavieb a opravy budov“.Získali sme 30000 € a z týchto peňazí sa v krátkom čase pustíme do rekonštrukcie hasičskej zbrojnice podľa vypracovanej projektovej dokumentácie.

 

 

 

 

Ihrisko v rekonštrukcii2. DOTÁCIA PRE ŠK JAVORNÍK MAKOV.
VÝŠKA DOTÁCIE : 25 000,- €

Obec Makov bola úspešná vo výzve SFZ „Podpora rekonštrukcie a výstavby futbalovej infraštruktúry“.Získali sme 25000 € a v týchto dňoch prebieha rekonštrukcia hracej plochy,výstavba automatického zavlažovania a odvodnenie. Je to pekný darček ku 85.výročiu založenia ŠK Javorník Makov (1933-2018).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hlavný vchod do OÚ

 

3. DOTÁCIA PRE OÚ MAKOV.
VÝŠKA DOTÁCIE : 50 000,- €

Obec Makov bola úspešná vo výzve „Ochrana ovzdušia a ozónovej vrstvy zeme“ z Environmentálného fondu so žiadosťou „Rekonštrukcia kotolne a vykurovacieho systému v budove OÚ Makov č.60“.
Získali sme 50000 € a v týchto dňoch dokončujeme túto rekonštrukciu,ktorá spočívala v oddelení vykurovania budovy OÚ od kotolne v Dome kultúry.Ako všetci dobre viete,dlhé roky bol OÚ vykurovaný teplovodom umiestneným v zemi medzi OÚ a DK,kde prichádzalo k veľkým stratám a aj keď sa kúrilo v kotolni na tuhé palivo „naplno“,bolo v obidvoch budovách chladno...Nehovoriac o zvýšenom znečisťovaní ovzdušia v centre našej obce.Odteraz bude v budove OÚ samostatné plynové vykurovanie,vyhneme sa zbytočným tepelným stratám v teplovode a v neposlednom rade sa skvalitní životné prostredie v našom centre obce.