kamerový systém

 

 

V snahe zvýšiť bezpečnosť a taktiež zvýšiť objasnenosť kriminálnych činov v našej obci, sme v apríli minulého roku cestou Okresného úradu v Žiline, podali žiadosť o poskytnutie dotácie zo štátneho rozpočtu na financovanie projektu v oblasti prevencie kriminality pre rok 2017.

Podľa potrieb pokrytia bol počet kamier v žiadosti určených na pokrytie exponovaných miest stanovený na 43. 

Názov projektu : Kamerový systém obce Makov – II. etapa
Náklady projektu:
- Výška požadovanej dotácie .......................................................................... 55 823,56 €
- Výška vlastných zdrojov (20%) ......................................................................13 955,90 €
- Celkové náklady.............................................................................................69 779,46 €

Ministerstvo vnútra SR svojim rozhodnutím schválilo Obci Makov dotáciu v celkovej výške 10 000 €. Na základe uvedenej skutočnosti Obec Makov pristúpila k úprave celkového rozpočtu a zredukovala počty kamier na konečný počet 11, ktoré zabezpečia pokrytie exponovaných miest v centre obce. V závislosti na schválenej výške dotácie sa celkový rozpočet realizácie kamerového systému upravil na 12 567,60 €.
Vo verejnom obstarávaní zvíťazila spoločnosť K4FIN z Bratislavy.
Po nutných obhliadkach exterérov boli práce na výstavbe kamerového systému uskutočnené v mesiaci apríl 2018. V ústredí obce tak boli namontované kamery s vysokým rozlíšením, ktoré monitorujú celý priestor pred bodovou DK Makov, Obecného úradu Makov a dopravno-bezpečnostnú situáciu na ceste I/10 s nepretržitým 24 hodinovým záznamom. V budúcnosti samospráva obce Makov plánuje počet kamier rozšíriť i na ostatné plánované priestory, nakoľko vo svojom návrhu bol kamerový systém projektovaný ako „otvorený“ čo znamená, že výhľadovo bude doplňovaný ďalšími kamerami monitorujúcimi pohyb v ďalších priestoroch a na miestnych komunikáciách.

mvsr                       „Projekt bol finančne podporený Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky“.