prístrešok 3

 

 

Obec Makov začala v týchto dňoch na bývalej colnici s prestavbou „Prístrešku pre dobytok“ na „Garáž obecnej techniky“.Počas prestavby dôjde k oplášteniu celej stavby sendvičovými panelmi,vrátane dverí a okien.Termín ukončenia apríl 2018.Po tomto termíne sa uvolní priestor hasičskej stanice od obecnej techniky a mechanizmov a celá budova bude slúžiť iba naším hasičom.

 

Čo sa týka „Výzvy č.VII Prezídia Hasičského a Záchranného zboru“ na rekonštrukciu hasičských zbrojníc,do ktorej sa zapojila aj naša obec,prišla nám odpoveď o NESCHVÁLENÍ ale kompetentní nás ubezpečili,že teraz v I.kole bolo schválených 500 žiadostí v rámci SR a ešte v tomto roku 2018 (leto-jeseň) bude podporených ostávajúcich zhruba 500 obcí,ktoré boli neúspešné v I.kole.Všetci pevne veríme,že to tak bude a medializovaný sľub bude dodržaný.