27072404 1505707399736224 971842675055956059 n

 

 

 

Projekt hodnotenia 2926 miest a obcí sa zameral na finančnú a majetkovú bonitu obcí a miest SR, ktorých výsledky boli hodnotené voči výsledkom okresu a kraja. Vaša obec pod vedením starostu a zastupiteľstva bola vyhodnotená ako obec, ktorá sa môže zaradiť medzi 39,09% obcí, kde vedenie samosprávy efektívne využíva financie ako aj majetok pre trvalo udržateľný rozvoj. Tieto parametre sú zaujímavé aj z pohľadu využívania výsledkov projektov realizovaných z financií eurofondov.

 

Výhodou je,že hodnotenie bude vložené v hodnotiacom systéme, ktorý odporúča a zároveň využíva Európska komisia pre Európsky sociálny fond na preverovanie a hodnotenie podnikov a žiadateľov o poskytnutie eurofondov. Zároveň s ním pracuje štátna správa, finančné inštitúcie a podnikateľský sektor. Pečať nemá časové obmedzenie a bude zverejnená v systéme nastálo.

Päčat „ Rozvoja obcí a miest 2017“ :
- potvrdzuje výnimočnú pozíciu na trhu, deklarujete svoju dôveryhodnosť, prosperitu a finančnú stabilitu
- je to silný marketingový a prestížny nástroj pri komunikácii s obchodnými partnermi, investormi, zákazníkmi, konkurenciou a širokou verejnosťou
- pečať Rozvoja obcí a miest je zverejnená v systéme, ktorý využívajú banky, finančné inštitúcie, štátna správa a odporúča ho aj Európska komisia pre Európsky sociálny fond na preverovanie a hodnotenie podnikov, miest a obcí.

Obec Makov v poradí indexu celkovej bonity v okrese Čadca z 23 miest a obcí za rok 2017 skončila na 1.mieste. Celková bonita odzrkadľuje meranie priemeru snaženia reprezentovaného finančnou bonitou a majetkovou bonitou ako ukazovateľ stavu rozvojových procesov,ktorých aktérom je samosprávna územná jednotka disponujúca vlastným majetkom,finančnými zdrojmi a ľudským potenciálom.

27459654 1505707403069557 3860598522121835180 n