Pokračujeme v skvalitňovaní prístupových ciest do osád. Na ceste smer Buková v najkritickejšom úseku došlo k osadeniu panelov. U Valíčkov sme pokračovali v prečisťovaní a takisto rozširovaní priekop, aby mala kadiaľ voda odtekať. Na moste v smere do Bobíkov sa nám prepadla časť vozovky, preto sme oporný múr obložili veľkými kameňmi a betónom spojili most s vozovkou. V Potoku sme spevnili cestu betonovými podvalmi.