d

 

 

 

Obec Makov pokračuje v skvalitňovaní a údržbe prístupových ciest do jednotlivých častí našej obce. Pridaním odvodňovacích žlabov, panelov a zrovnaním terénu štrkom sme dokončili a sprejazdnili aj pre osobné autá, cestu na Kršlisko.U Valíčkov sme vymenili nevyhovujúcu odtokovú rúru za novú a prečistili priekopy. V Potoku sme na MK osadili liatinový rošt s pozdĺžnou mriežkou.

Tento zásah odstránil z cesty “večnú kaluž” a vodu nasmeroval do priekopy.Takisto sme v týchto dňoch dokončili osadenie nových stĺpov osvetlenia v centre obce a pri Chate Makov, v Potoku sme staré lampy vymenili za nové LED svietidlá.