batola

 

3.1.2016 – Rebeka Ragulová, rodičia Janka Ragulová, rod. Pavelková a Kamil Ragula, Makov-Čierne 146

15.1.2016 – Teo Perďoch,rodičia Zuzana Jarkovská a Miloš Perďoch, Makov-Kopanice 260

26.2.2016 – Tereza Ďuranová,rodičia MUDr. Alena Ďuranová,rod. Bajcárová a Ing. Ivan Ďuraj, Makov 144

 

 


25.3.2016 – Alexander Ciesarík,
rodičia Alžbeta Papajová a Dominik Ciesarík, Makov 302


24.4.2016 – Stanislav Olšovský,
rodičia Mgr.Eva Olšovská, rod. Valková a Mgr. Stanislav Olšovský, Makov 105


15.7.2016 – Miroslav Zuzčák,
rodičia Mgr.Andrea Zuzčáková,rod. Papajová a Miroslav Zuzčák,Makov-Kopanice 83


27.7.2016 – Sofia Baričáková,
rodičia Darina Labudová a Marián Baričák, Makov-Trojačka 115


31.7.2016 - Daniel Kułaga,
rodičia Ing. Mária Kułaga, rod. Šupčíková a Bartosz Michał Kułaga,Makov 251


9.8.2015 – Sofia Pavlíková,
rodičia Michaela Pavlíková,rod.Gregušová a Pavol Pavlík, Makov-Potok 27


28.8.2016 - Adam Holák,
rodičia Mária Jantošová a Ján Holák, Makov-Kopanice 147


20.9.2016 – Laura Brčicová,
rodičia Miroslava Brčicová,rod.Pápolová a Miloš Brčica, Makov 155


7.10.2016 - Rebeka Polková,
rodičia Oľga Chládeková,rod. Pavlíková a Jozef Polka, Makov 251


11.11.2016–Matúš Dočár,
rodičia Michaela Dočárová, rod. Valáriková a Peter Dočár, Makov 108


17.11.2016- Timea Čarnecká,
rodičia Martina Čarnecká, rod. Drabinová a Martin Čarnecký,Makov-Kopanice 259


21.11.2016- Matej Babiš,
rodičia Denisa Cyprichová a Martin Babiš, Makov 346


26.11.2016- Samuel Cigáň,
rodičia Ivana Cigáňová, rod. Bongilajová a Vladimír Cigáň, Makov 180


28.12.2016- Michal Žilinčár,
rodičia Denisa Žilinčárová, rod. Hunčíková a Michal Žilinčár, Makov 229