a1284440760

 

 

Obec Makov v snahe zlepšiť prístup do osád, kde v mnohých častiach je situácia doslova kritická pristúpila k zlepšeniu a skvalitňovaniu povrchu komunikácii, odvodnení a celkovému spevneniu ciest, nakoľko obci veľmi záleží na tom, aby naši občania alebo chatári mali bezproblémový prístup ku svojim nehnuteľnostiam o ktoré sa celoročne starajú. Chceme a máme velký záujem aby život v osadách bol celoročne možný a hlavne prístupný.

 

 

Ďakujeme zamestancom obce p.Františkovi Chudejovi, p.Jozefovi Šupčíkovi, p.Pavlovi Dunajovi, ale aj makovským živnostníkom p.Dušanovi Pavelkovi,p.Ľubovi Chudejovi, p.Petrovi Slaninákovi, p. Vladimírovi Hazuchovi, ktorí tieto práce realizovali. Samozrejme, sú jedinci,  firmy a lesné spoločenstvá, ktoré devastujú obecné cesty a nemajú záujem teraz a ani v minulosti prispieť na obnovu alebo rekonštrukciu našich komunikácii. Využívajú medzeru v zákonoch, kde naši volení politici nedostatočne chránia záujmy obyčajných ľudí a obcí. Veľmi nás ťaží situácia na cestách na Bukovú, do Potoka, Greguší, kde preťažené vozidlá zvážajúce drevnú hmotu bezohľadne a beztrestne devastujú prístup do osád. Obec Makov pevne verí, že v krátkom čase nastane zmena v myslení týchto bezohľadných ľudí a nájdeme spoločnú reč v otázke opravy a rekonštrukcie ciest miestnych komunikácii.

Pred nedávnom sme ukončili rekonštrukcie a odvodnenie ciest do osád - Fabše na Kopaniciach, v Potoku do Husari, dalej v Potoku smer na Pokrívky, Čierne Belone. V budúcom roku obec Makov plánuje rekonštrukciu a opravu ciest v časti Potok, Bitale, Vŕšok u p.Kmínkovej a Buková.