1

 

Obec Makov oznamuje, že od 01. 09. 2016 sa uvoľní pre nového možného nájomcu 2-izbový byt č. 2 na 1. nadzemnom podlaží v Bytovom dome súp. č. 383 (Štandard 210 pri ZŠ Makov). Byt má rozlohu 55,28 m2. Mesačný nájom je vo výške 161,23 € a služby spojené s nájmom pre 2 osoby predstavujú sumu 23,95 €.

V službách nie je zahrnutá elektrika a plyn, ktoré sa platia jednotlivým dodávateľom služby. Nájom a služby sa platia vždy v konkrétnom mesiaci do 15-teho. Pri podpise zmluvy sa platí zábezpeka vo výške jedného nájomného (161,23 €).
Kto má záujem, môže si na predpísanom tlačive podať žiadosť o prenájom bytu. Prenájom schvaľuje obecné zastupiteľstvo, ktoré bude najbližšie zasadať cca 14. 09. 2016.

Žiadosť o prenajatie nájomného bytu