mapabaner

 

 

Vítame Vás a predstavujeme Vám novinku na našej webovej stránke. Mapový portál je miesto, kde si nájdete jednoducho a rýchlo informácie o vlastníckych vzťahoch, listoch vlastníctva a službách v obci či územnom pláne.  V pár krokoch Vám vysvetlíme ako jednoducho získať informácie.


Krok 1: Otvorte Mapový portál http://www.mapovyportal.sk/mOBEC/makov/

 

navod.1


                                                                                               Obr.č.1:Mapový portál po načítaní 

Krok 2: Po načítaní sa Vám zobrazí mapa obce ako na obrázku vyššie. V pravom hornom rohu pod ikonou základná mapa je malá šípočka (viď obrázok č.1). Po kliknutí na šípočku sa Vám zobrazia všetky mapové vrstvy.

navod.2

                                                                                                       Obr. č.2: Mapové vrstvy


Po kliknutí sa Vám rozbalia všetky dostupné vrstvy. Zaškrtnite parcely C, parcely E. Mapa sa Vám prekreslí a zobrazia sa parcely. Po priblížení sa zobrazujú aj parcelné čísla. V ponuke sú aj súpisné čísla. Pre zobrazenie ich treba zaškrtnúť a priblížiť mapu.

navod.3

                                                                                            Obr.č3: Súčasti Mapového portálu
Krok3:Získanie informácií z mapy:
Máme dve možnosti ako získať informácie o parcelách. Prvá je použiť ikonku „Získanie katastrálnych informácií“ na obr. č.3 je pod číslom 1. Keď ju zvolíme, môžeme kliknutím na ľubovoľné miesto v mape zisťovať informácie. Tie sa vždy zobrazia v ľavom dolnom rohu (na obrázku vyššie pod číslom 3). Druhá možnosť je použiť vyhľadávanie (na obrázku vyššie pod číslom 2). Pri vyhľadávaní podľa adresy vpíšeme do poľa ulica názov miestnej časti (Makov, Trojačka, Čierne, Kopanice, Potok) a do poľa číslo súpisné číslo. Ak hľadáme podľa listu vlastníctva alebo parcely vpíšeme do poľa číslo. Pri vyhľadávaní podľa mena vlastníka je optimálnejšie začínať vpisovať priezvisko ako prvé a vybrať si z ponuky.
Pod číslom 4 na obrázku vyššie nájdeme ikonku tlače. Po aktivovaní vyskočí tlačové okno, kde vidíme mapu a informácie, ktoré sme našli a toto je možné vytlačiť.