Jednou z priorít vedenia obce je rekonštrukcia prístupových komunikácii  do osád. S prvými opravami začala Obec  Makov už v minulom roku, kedy sa zrealizovala oprava cesty do osady Jantoše a Husare. Na tejto komunikácii boli osadené aj  odvodňovacie žľaby. Aj v tomto roku  obec realizuje opravy najkritickejších častí prístupových komunikácií, pri ktorých využíva vyradené betónové podvaly. Do konca kalendárneho roka by sa mali zrekonštruovať cesty do osád Nová Dedina, Pisare a  Bugale.