poliakovci

 

„ Keď rátate údery, čo odbíjajú čas,
  Keď celkom bez lístia vidíte malé stromy rásť,
 To je Váš život, to ste Vy.
  A život sú aj deti a deti Vaše dielo.“

O zlate sa zvykne hovoriť, že je najvzácnejším kovom. Zlaté šperky považujeme za skvosty a osobitne si ich chránime. Prežiť v manželskom zväzku 50 rokov, je nielen krásnym vzájomným darom dvoch milujúcich sa ľudí. Je to zároveň vyjadrenie úžasnej zodpovednosti k hodnotám života a rodiny.

Toto krásne jubileum - 50. výročie svojej svadby oslávili aj naši spoluobčania,manželia p. Ján Polák a Zlatica Poláková, rod. Bajcarová, bytom Makov 250.K ich významnému jubileu dňa 19. februára 2016 manželov navštívili a zablahoželali im v mene Obce Makov p. Martin Pavlík, starosta obce s matrikárkou, Ivetou Chromíkovou.Spoločne si v dobrej nálade zaspomínali na chvíle, keď s nádejou vložili svoje osudy do náručia toho druhého. Ich domov bol a je miestom radosti a pokoja, miesto, kde jeden druhému môžu podať ruku, utrieť slzu. Naplnením ich života sú predovšetkým deti s rodinami.

Manželom ešte raz želáme, aby ich manželstvo ostalo také pevné, ako doteraz. Aby bolo aj naďalej pre nich tichým prístavom, v ktorom nájdu pohodu a pokojný život v seniorskom veku. Želáme im, okrem pevného zdravia a osobného šťastia, aby ich vzájomná láska a úcta prinášali obom aj naďalej radosť a spokojnosť, nech mozaika ich života je pretkávaná rodinnou pohodou a teplými lúčmi stretnutí s najdrahšími.