phsr

 

Vážení občania,

získanie finančnej podpory z verejných zdrojov (európskych, štátnych alebo regionálnych) býva pri projektoch zameraných na regionálny rozvoj často podmienené ich zladením s rozvojovou stratégiou príslušnej obce. Vyžaduje to aj zákon NR SR č. 539/2008 Z. z. o podpore regionálneho rozvoja. Podľa tohto zákona majú mať obce schválený PHSR.

Cieľom spracovania PHSR obce je poskytnúť komplexný pohľad na súčasný stav, na perspektívy a šance obce v oblasti hospodárskeho a sociálneho rozvoja, stanoviť strategické ciele, rozvojové priority a strategické oblasti rozvoja obce ako celku a prispieť k jej vyváženému rozvoju.Zmyslom procesu tvorby PHSR je sformulovať takú predstavu o smerovaní obce, ktorá vyjadruje ekonomické a sociálne záujmy jej občanov a zároveň je v súlade s prijatými koncepciami štátu a vyššieho územného celku.

Toho času je dnes Obec Makov v období vytvárania nového Plánu hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce do roku 2022.
Na tvorbe PHSR obce Makov sa bude podieľať pracovný tím v zložení starostu obce a poslancov Obecného zastupiteľstva v Makove.

Pri jeho tvorbe nám však záleží na názoroch a postojoch všetkých obyvateľov obce, záujmových skupín a ostatných subjektov na území obce, preto sa na Vás obraciame so žiadosťou o vyplnenie dotazníka.

Vyplnený dotazník prosíme doručiť na Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript., Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript., resp. Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript., prípadne odovzdať na Obecnom úrade v Makove, v kancelárii Mgr. Ivety Chromíkovej, v termíne do 11. decembra 2015.

Výsledky dotazníkového prieskumu budú zohľadnené pri príprave jednotlivých častí programu rozvoja obce a budú prostriedkom na napĺňanie vízie ďalšieho smerovania rozvoja obce Makov.

word

 

Dotazník pre prípravu a spracovanie Programu hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja obce Makov