lucanova

 

Dňa 14. apríla 2015 si v Žiline prevzalo 45 vojnových veteránov pamätnú medailu k 70. výročiu SNP a ukončenia 2. svetovej vojny, ktorú im udelil minister obrany SR Martin Glváč.Ocenená bola i 96- ročná občianka Makova, pani Ľudmila Lučanová, bytom Makov – Čierne 66, ktorá je najstarším účastníkom odboja v celom regióne Kysúc, Bytče, Rajca a Žiliny. Pani Ľudmila Lučanová v dobe SNP a až do oslobodenia bola pomocníčkou partizánov.

Má veľkú zásluhu na poskytovaní informácií o pohybe nemeckých vojsk partizánskym oddielom Savaljeva a Garnického, na pomoci potravinami, šatstvom, zdravotníckym materiálom a starostlivosťou o ranených a chorých partizánov i ostatných prenasledovaných. Ocenenej zablahoželal i Richard Zimanyi z Ministerstva obrany SR a predseda Oblastného výboru Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov Žilina, Juraj Drotár. Mesto Žilina si uctilo vojnových veteránov aj pamätnými listami. K blahoželaniu sa pripája i Obec Makov a pani Ľudmile Lučanovej želáme veľa zdravia a pohody v kruhu svojej rodiny.