Sekcia s názvom Ako vybaviť vznikla za účelom zjednodušiť a sprehľadniť občanom ako aj návštevníkom obce Makov postup pri  vybavovaní úradných vecí.