Úradné oznamy

pdfVerejná vyhláška o údržbe priesekov pod elektrickými vedeniami sústavy 22 kV 1.8 MB11/02/2020, 14:07

pdfVerejná vyhláška - Oprava rozhodnutia č. OÚ- ZA-OOP4 2019/050691/SCH zo dňa 29.11.2018743.69 KB07/02/2020, 15:17

erb obceV súlade so zákonom č. 369/1990 zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov zvolávam zasadnutie obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční v stredu, dňa 12. februára 2020 o 8.00 hod.v zasadačke budovy Domu kultúry Makov

pdfVerejná vyhláška 299.59 KB

pdf suborZoznam má informatívny charakter, nie je použiteľný na právne úkony a obsahuje údaje o daňových dlžníkoch, ktorí nemajú zaplatenú daň z nehnuteľností, daň za pra a poplatok za KO a DSO vrátane sankčného úroku a úroku z omeškania z týchto daní k 31.12.2019.pdfZoznam_daňových_dlžníkov_miestnej_dane_a_poplatku_k_31.pdf161.14 KB

oznam abonenti tvOznamujeme abonentom káblovej televízie, že z technických príčin došlo k zmene frekvencie streamu 5, pričom nie je potrebné prelaďovať všetky digitálne programy. Jedná sa výlučne o zmenu frekvencie 330 000 MHz (tv kanály: TA3, Kino Barrandov, Barrandov plus, Noe TV, Šlagr TV, Prima Plus a rádiá). Treba si na svojich tv prijímačoch ručne naladiť novú frekvenciu 362 000 MHz.

Ostatné frekvencie digitálneho i analógového kanálového rastra zostávajú nezmenené!!!

pdfRozhodnutie  - Lesný celok BYTČA1.30 MB

pdfRozhodnutie  - Lesný celok STAROVEC2.70 MB