Úradné oznamy

127058711 2060984264208532 6257873927335421194 nPredstavujeme Vám štúdiu „Oddychovej zóny pod Grapami“, ktorej autorom je Tomáš Perďoch a Marína Ťapajnová z ateliéru artefact. Obraciam sa na Vás s prosbou a žiadosťou, aby ste sa zapojili so svojimi nápadmi, návrhmi do pripomienkovania k tomuto verejnému priestoru. Mojím zámerom ako starostu je,aby v tejto časti vzniklo oddychové miesto s prepojením na Dom kultúry a Zariadenia pre seniorov.

erb obce

V súlade so zákonom č. 369/1990 zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov zvolávam zasadnutie obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční 2. decembra 2020 (t. j. v stredu) o 8.00 hod v sále Domu kultúry Makov.

Program: 1. Otvorenie, schválenie overovateľov zápisnice, programu rokovania, určenie zapisovateľky. Predkladá: Martin Pavlík, starosta obce

poradna

JUDr. Lehutová bude pre občanov Makova k dispozícii v stredu 2. DECEMBRA 2020 od 9.00 hod. do 13.00 hod. v kancelárii na OÚ. Bezplatnú právnu poradňu môže využiť každý, kto potrebuje právnu radu v oblasti občianskeho práva, rodinného alebo pracovného práva. Právna poradňa je určená fyzickým osobám – nepodnikateľom. 

 

 

SSD logo

Stredoslovenská distribučná a.s. Vám oznamuje, že  dňa 1. decembra 2020 v čase od 7.30 - 16.30  hod. a 3. decembra v čase od 8.00 - 12.00 hod. bude prerušená distribúcia elektrickej energie z dôvodu plánovaných prác na zariadeniach distribučnej sústavy a to v častiach obce uvedených v oznámení Stredoslovenskej distribučnea.s. pre tieto odberné miesta :

pdfVýzva o osobitom obhospodarovaní lesa

posta obr karantena orezVážení spoluobčania, žiadame všetkých ktorí boli pozitívne testovaní, aby dodržiavali karanténu. Jedná sa o pozitívne testované osoby, rodinných príslušníkov a osoby, ktoré sú vyhľadaným kontaktom. Uvedené osoby musia zotrvať v karanténe min. 10 dní bez ohľadu na to či boli testované RT-PCR testom alebo antigénovým testom pri celoplošnom testovaní „Spoločná zodpovednosť“. V prípade nedodržania povinností je nevyhnutné akékoľvek zistenia v tejto veci postúpiť príslušníkom polície (ORPZ).

drevene razitko 60x22 bigOznamujeme občanom, ktorí zasielajú „POTVRDENIE O ŽITÍ“pre ČSSZ Praha, že toto potvrdenie opäť postačuje zasielať bez úradne overeného podpisu. V tlačive nezabudnúť:
- vyplniť svoje údaje, napísať dátum,  podpísať, dopísať krátke zdôvodnenie: „Podpis neoverený z dôvodu pandémie COVID – 19“

7719

 

Miesto testovania: DOM KULTÚRY MAKOV  (2 odberné miesta)

Dátum testovania:  sobota 31.10.2020 a nedeľa 1.11.2020  (následne 7.-.8.11.2020)

Čas testovania:        07:00  hod – 22:00 hod