Stavebný úsek

VZN číslo 3/2006,ktorým sa schvaľuje Územný plán Obce Makov a vyhlasujú jeho záväzné časti

Návrh Územného plánu Obce Makov

Grafická časť:       1           2            3                        5             6            7