Stavebný úsek

Zmena a doplnok Územného plánu Vysoká nad Kysucou

Nariadenie o záväznej časti Zmeny a Doplnku č. 3 Územného plánu obce Makov

Navrhovateľ : Stredoslovenská energetika – distribúcia a.s, v zastúpení Mackovčák Vladimír, IČO : 36442151,Adresa: Pri Rajčianke č.2927/8, Žilina   

Kolaudačné rozhodnutie