Správa cintorína

pomnik

MUDr. Jozef Kučera, Kopanice 245

* 28. 10. 1954 ┼ 20. 01. 2015

Ladislav Gazdík, Makov 279

* 27. 12. 1940 ┼ 03. 02. 2015

Žiadosť o povolenie stavebných a kamenárskych prác na hrobovom mieste

 

Povinnosti nájomcu hrobového miesta