Ilustračné foto V roku 2021 nás opustili títo občania 

1. Viktor Bugala, Potok 18, Makov
* 07. 11. 1950 ┼ 04. 01. 2021

2. Jozef Kubinec, Čierne 195, Makov
* 19. 06. 1948 ┼ 31. 01. 2021

3. Anna Rošková, rod. Mičíková, Čierne 142, Makov
* 04. 06. 1933 ┼ 05. 02. 2021

4. Jozef Pavelka, Makov 242, Makov
* 14. 09. 1938 ┼ 20. 02. 2021

5. Pavol Mojík, Makov
* 29. 10. 1965 ┼ 06. 04. 2021

6. Janka Suranová, rod . Gulčíková, Makov 201, Makov
* 11. 09. 1962 ┼ 23. 04. 2021

7. Jarmila Roštárová, rod. Bočková, Makov 227, Makov
* 28. 06. 1937 ┼ 28. 04. 2021

8. Stanislav Pavlík, Potok 27, Makov
* 03. 07. 1947 ┼ 15. 05. 2021

9. Radoslav Kmínek, Makov 290
* 15. 01. 1977 ┼ 15. 05. 2021

10. Ing. Štefánia Kubincová, rod. Rošková, Makov 65
* 15. 12. 1964 ┼ 11. 06. 2021

11. Mária Žideková, rod. Jantošová, Čierne 175, Makov
* 01. 09. 1935 ┼ 13. 07. 2021

12. Iveta Kučavíková, rod. Tvrdá, Makov 1
* 14. 02. 1972 ┼ 21. 07. 2021

13. Anna Štiaková, rod. Korchanová, Kopanice 151, Makov
* 01. 12. 1936 ┼ 21. 07. 2021

14. Ján Valek, Makov 46
* 24. 06. 1940 ┼ 03. 08. 2021

15. Oľga Gabrišová, rod. Vávrová, Kopanice 232, Makov
* 17. 12. 1930 ┼ 27. 08. 2021

16. Ivan Papaj, Kopanice 98, Makov
* 09. 11. 1972 ┼ 29. 08. 2021

17. Anna Moravčíková, rod. Ohradková, Makov 51
* 11. 11. 1952 ┼ 30. 08. 2021

18. Anna Kubincová, rod. Sekerková, Makov 189
* 19. 03. 1935 ┼ 31. 08. 2021

19. Jaroslav Masnica, Makov 20
* 01. 07. 1952 ┼ 17. 11. 2021

20. Rudolf Bencalík, Makov 184
* 09. 01. 1931 ┼ 25. 11. 2021

21. Karola Masnicová, rod. Krupová, Makov 246
* 04. 02. 1942 ┼ 06. 12. 2021

22. Milan Prda, Makov 231
* 17. 04. 1938 ┼ 08.12. 2021

23. Miloš Byrák, Potok 65, Makov
* 12. 06. 1967 ┼ 24.12. 2021