tea lights 2611196 1920

V roku 2020 nás opustili títo občania
1. Terézia Pavelková, rod. Mikovčáková, Makov 275
* 27. 11. 1947 ┼ 31. 01. 2020

2. Eva Grajcárová, rod. Gregušová, Makov 68

* 24. 10. 1943 ┼ 17. 02. 2020
3. Rudolf Olšovský, Makov 263
* 25. 04. 1944 ┼ 27. 02. 2020
4. Anna Holáčiková, rod. Valigurová, Čierne 166, Makov
* 07. 07. 1935 ┼ 14. 03. 2020
5. Oľga Mužíková, rod. Bugalová, Makov 55
* 12. 06. 1931 ┼ 22. 03. 2020
6. Ondrej Dybala, Čierne 176, Makov
* 19. 01. 1941 ┼ 27. 03. 2020
7. Ľudmila Mičíková, rod. Klanduchová, Čierne 172, Makov
* 18. 11. 1931 ┼ 09. 04. 2020
8. Papajová Anna, rod. Babišová, Trojačka 114, Makov
* 13. 03. 1936 ┼ 06. 05. 2020
9. Jaroslav Vojtěch, Trojačka 83, Makov
* 23. 09. 1952 ┼ 13. 05. 2020
10.Jarmila Kubincová, rod. Kalíková, Potok 101, Makov
* 18. 02. 1949 ┼ 13. 07. 2020
11.Mária Wagnerová, rod. Podolinská, Makov 100
* 25. 11. 1957 ┼ 18. 07. 2020
12.Lubomír Valigura, Trojačka 113, Makov
* 09. 01. 1948 ┼ 15. 08. 2020
13.Mgr. Zdenka Baculová, rod. Záhumenská
* 30. 03. 1953 ┼ 17. 08. 2020
14.Peter Kubala, Čierne 183, Makov
* 04. 06. 1950 ┼ 02. 09. 2020
15.Ladislav Rečičár, Makov 285
* 07. 07. 1951 ┼ 11. 09. 2020
16.Ľubomír Jančík, Kopanice 153, Makov
* 21. 01. 1972 ┼ 11. 10. 2020