Opustili nás v roku 2018

V roku 2018 nás opustili títo občania:

1. Július Greguš, Makov 12
* 03 1956 ┼ 01. 2018


2. Mária Mičíková, rod. Ďurčanská, Čierne 27

* 08. 1928 ┼ 01. 2018

 

3. Anna Valičková, rod. Šusteková, Kopanice 139
* 03. 1936 ┼ 01. 2018

4. Jozefa Podešvová, rod. Kudlíková, Trojačka 109
* 09. 1960 ┼ 01. 2018

5. Daniela Papajová, rod. Papajová, Trojačka 124
* 11. 1959 ┼ 01. 2018

6. Anna Valková, rod. Karkošová, Makov 46
* 08. 1944 ┼ 02. 2018

7. Jaroslav Kaduch, Makov 147
* 09. 1942 ┼ 03. 2018

8. Štefánia Barčáková, rod. Mrkvová, Makov 240
* 09. 1943 ┼ 04. 2018

9. Mária Jandová, rod. Bernatková, Čierne 187
* 03. 1931 ┼ 04. 06. 2018

10. Milan Kučavík, Makov 1
* 01. 1946 ┼ 11. 06. 2018

11. Anna Pešatová, rod. Valičková, Makov 213
* 08. 1929 ┼ 06. 2018

12. Emília Brňáková, rod. Moravčíková, Makov 192
*11. 1931 ┼ 07. 2018

13. Roman Šopor, Čierne 187
*10. 1984 ┼07. 2018

14. Štefan Černoško, Makov 215
*02. 1936 ┼ 09. 2018


15. Pavol Papaj, Trojačka 114, Makov
*03. 1956 ┼ 09. 2018

16. Viktor Kubinec, Makov 188
* 11. 1925 ┼10. 2018

17. Pavol Gašparík, Kopanice 86, Makov
* 05. 1946 ┼ 11. 2018

18. Viktória Juríková, rod. Pápolová, Čierne 34, Makov
*05. 1934 ┼ 11. 2018

19. Mária Kovačeková, rod. Krkošková, Čierne 164, Makov
*04. 1932 ┼ 12. 2018

20. Marián Janda, Kopanice 74, Makov
*07. 1963 ┼ 12. 2018