34699083 1094796893993538 3192162832762273792 nNa našom cintoríne prichádzalo k čoraz častejším škodám, či už na hroboch, výzdobách ale aj v celom areáli. Pôvodcami týchto škôd boli srny, lane ale aj ostatná zver. Preto obec Makov pristúpila k oploteniu cintorína elektrickým ohradníkom na miestach, kde chýba plot. Elektrický ohradník nie je životu nebezpečný ale žiadame občanov a návštevníkom cintorína o rešpektovanie dodržiavania vzdialenosti od oplotenia. 

 

Sú tam aj rozmiestnené výstražné tabule s označením. Takisto vás žiadame o zatváraní bráničky do lesa, aby bol celý priestor uzavretý.


Ďakujeme za pochopenie