Správa cintorína

tea lights 2611196 1920

V roku 2020 nás opustili títo občania
1. Terézia Pavelková, rod. Mikovčáková, Makov 275
* 27. 11. 1947 ┼ 31. 01. 2020

Opustili nás v roku 2019V roku 2019 nás opustili títo občania

 1. Jozef Škorňa, Makov 131
* 17. 02. 1947 ┼ 15. 01. 2019

Opustili nás v roku 2018

V roku 2018 nás opustili títo občania:

1. Július Greguš, Makov 12
* 03 1956 ┼ 01. 2018

34699083 1094796893993538 3192162832762273792 nNa našom cintoríne prichádzalo k čoraz častejším škodám, či už na hroboch, výzdobách ale aj v celom areáli. Pôvodcami týchto škôd boli srny, lane ale aj ostatná zver. Preto obec Makov pristúpila k oploteniu cintorína elektrickým ohradníkom na miestach, kde chýba plot. Elektrický ohradník nie je životu nebezpečný ale žiadame občanov a návštevníkom cintorína o rešpektovanie dodržiavania vzdialenosti od oplotenia. 

zosnuli

V roku 2017 nás opustili títo občania

Ľudmila Bajcárová, rod. Rošková, Potok 45
* 12. 11. 1937 ┼ 03. 01. 2017

pomnik

 

Veronika Tomeková, rod. Koišová, Trojačka 77
* 22. 02. 1934 ┼ 04. 01. 2016

Ján Babiš, Kopanice 7
* 20. 02. 1953 ┼ 27. 01. 2016

Pri úmrtí člena rodiny môžu vzniknúť 3 rôzne prípady:
1. človek zomrie v katastrálnom území Obce Makov
2. človek zomrie v inej obci a bude pochovaný v Makove
3. človek zomrie v nemocnici/zariadení pre seniorov v inej obci ako v Makove

V zmysle Smernice Obce Makov – Sadzobník ostatných poplatkov za pracovné úkony a služby poskytované obcou Makov platnej a účinnej od 01. 09. 2016 bodu B. obec bude účtovať:

- poplatok za pripojenie sa na elektrickú energiu z budovy Domu smútku Makov súp. č. 248 (opravy hrobov, budovanie nových hrobov, výkop jamy, ..) vo výške 1 €/kWh,
- poplatok za vjazd motorovým vozidlom do priestorov cintorína v Makove vo výške 10 €/deň.