Rekonštrukcia strechy kaplnky u GregušiJednou z dominánt v Obci Makov máme zvonicu u Greguší, ktorá ako jediná prežila vypálenie osady nacistickými vojakmi dňa 13.12.1944. Táto zvonica od vtedy prešla už viacerými opravami, naposledy v roku 1996, keby bola aj požehnaná na sviatok Sedembolestnej Panny Márie. Nakoľko už po tejto zime hrozilo, že strecha zvonice veľa nevydrží, požiadala rodina Stana Greguša starostu obce Makov Martina Pavlíka

a miestneho správcu farnosti Mgr. Mareka Kotlárika o spoluprácu a finančnú podporu. Obaja súhlasili, takže v mesiaci máj 2020 sa začalo s prácami, ktoré boli ukončené 05.06.2020. Bola vymenená strešná krytina, natretý a opätovne upevnený kríž na strechu a vykonaná povrchová úprava celej zvonice. Týmto sa chceme poďakovať Stanislavovi Gregušovi z Makova, ktorý pripravil, dohodol a zrealizoval celú opravu zvonice, jeho rodine, správcovi farnosti Mgr. Marekovi Kotlárikovi za finančnú podporu a zamestnancom a vedeniu Obce Makov za pomoc a finančnú podporu pri oprave.