Jubileum zlatého sobáša Už 50 rokov kráčajú spoločne životom manželia p. Ladislav Dospiva a Anna Dospivová, rod. Koleňáková, bytom Makov – Kopanice 254.  Zablahoželať a pripomenúť si roky spoločného života manželov prišiel za Obec Makov  starosta obce, p. Martin Pavlík, s matrikárkou. Svojou vzájomnou láskou, porozumením a úctou k sebe navzájom manželia zdolali všetky prekážky a dosiahli toto krásne jubileum.

 Ako to v živote každého človeka chodí, nie všetky dni sú slnečné a radostné. Prídu búrky, mrazy, vietor severák, aby skúšal silu spoločného žitia. Všetko toto manželia prekonali spolužitím v láske a dnes môžu so svojimi blízkymi prežívať ich rodinný sviatok. Manželom želáme, aby v dobrom zdraví, láske a porozumení vychutnávali ovocie, ktoré priniesli roky ich  pracovitosti, aby prežili ešte veľa krásnych dní, tých slnečných, plných šťastia a pohody, obklopení láskou svojich najbližších. Nech je ich jeseň života pokojná a slnečná.