oslavenkyna pani gajdosovaDňa 21. decembra 2019 sa významného životného jubilea – 90 rokov dožíva naša spoluobčianka, p. Božena Gajdošová z Makova - Kopaníc č. 5. Pri príležitosti životného jubilea p. Gajdošovú navštívil aj starosta obce, p. Martin Pavlík, ktorý jej poprial do ďalších dní života veľa zdravia a mnoho krásnych chvíľ prežitých v kruhu svojej veľkej rodiny. 90 rokov človeka predstavuje veľkú, zložitú knihu, ktorú píše sám život.

V živote p. Gajdošovej sa striedajú chvíle šťastia i radosti, ale aj chvíle bolesti a smútku. Vek jej postriebril vlasy vločkami skúseností, zážitkov, obetavosti. I napriek pokročilému veku p. Gajdošová veľmi rada číta a lúšti krížovky. Jej najlepším kamarátom pri trávení času je televízia.V mene všetkých pani Božene Gajdošovej k významnému jubileu ešte raz srdečne blahoželáme a prajeme do ďalších rokov pevné zdravie, spokojnosť, stále sviežu myseľ
a veľa pekných dní.