Zlatá svadba manželov DzúrikovcovDňa 6. novembra si pred 50 rokmi povedali svoje ÁNO manželia p. Ivan Dzúrik a Jarmila Dzúriková, rod. Záhumenská bytom Makov 269.K tomuto peknému výročiu im prišiel za Obec Makov zablahoželať aj starosta obce, p. Martin Pavlík, s matrikárkou. Poďakoval im za všetko, čo dobré za polstoročie manželského života urobili pre svoju rodinu, pre svojich blízkych, ale aj pre našu obec. Ubehlo veľa času, keď spoločne vykročili na krásnu cestu životom, ktorá bola posiata radosťami, ale aj starosťami.

Spolu vychovali tri deti a dnes im robia radosť 4 vnúčatá a 1 pravnúča. Čas, ktorý pozlátil manželstvo Dzúrikových, bude plynúť ďalej. Do tých ďalších spoločných rokov im prajeme, aby im nechýbalo zdravie a sila prekonávať cestu, ktorá je ešte pre nimi.

„Na život zdvihnime poháre a pripime rokom, čo prešli, i tým, čo prídu,
lebo život je dar, čriepky šťastia malé, treba si ho vážiť a ľúbiť neskonale.“