75231846 2435266383375729 5025885496153210880 n

 

17. októbra 1959 sa začal príbeh 60 ročného spolužitia našich spoluobčanov, manželov Vrbinárovcov, bytom Makov 126. K ich významnému jubileu im prišli zablahoželať, vyjadriť obdiv, úctu a poďakovanie aj starosta obce, p. Martin Pavlík, s matrikárkou. Spoločne zalistovali v knihe ich života, oživili si spomienky na mnohoročné spolužitie. Zovňajšky manželov sa prirodzene zmenili, tváre zvráskaveli vekom i starosťami, ale ich oči – brána do duše milovanej osoby – sú tie isté, do ktorých sa pred rokmi zaľúbili.

Majú v sebe stále dosť lásky na to, aby ju mohli rozdávať svojim najbližším. Toto ich dlhé manželské spolužitie je požehnaním nielen pre manželov, ale aj pre ich rodinu. V mene Obce Makov jubilantom želáme, aby v zdraví vstupovali do každého nového dňa a aby ešte dlho mali istotu, že majú jeden druhého a že sa môžu vzájomne o seba oprieť.