diamantová svadba v obci MakovAž do diamantovej svadby to dotiahli manželia Julíčkoví, bytom Makov – Trojačka 105, ktorí si 3. augusta 1959 povedali „áno“ a bok po boku stoja dodnes.K významnej udalosti v ich živote prišli oslávencom v mene Obce Makov vzdať úctu a poblahoželať starosta obce, Martin Pavlík s matrikárkou.V každodennej práci a starostlivosti o rodinu, o výchovu detí sa minula ich jar, aj leto. Prišla jeseň života.

Je preteplená láskou a vďakou najbližších, radosťou z vnúčat a ich rodín. Najkrajšie slniečka jesene sú ich pravnúčatká, ktoré vždy s láskou očakávajú.Vážení jubilanti, 60 rokov Vášho spoločného života potvrdilo slová básnika, ktorý povedal:

„Šťastný si, ak si takého druha vybrať vieš,
s ktorým aj šedinami obelený až do samej staroby dožiješ.“

V mene Obce Makov Vám, milí jubilanti, želáme, aby ste v zdraví prežili ešte veľa krásnych chvíľ v kruhu svojich najbližších, aby roky, ktoré máte pred sebou, boli plné slnečného jasu a úprimnej lásky. Nech šťastie a zdravie sprevádzajú Vašu ďalšiu cestu spoločným životom.

Historická fotografia  - svadba Jána a Boženy Juličkovcov