fabšikovaRoky idú, máme ich každým dňom viac,

aj spomienok, čo presvecujú tvár,

keď sa človek vracia a spomína...

Krásneho životného jubilea – 90 rokov sa v nedeľu 14. júla dožila naša spoluobčianka p. Anna Fabšíková z Makova 260.

Pri tejto príležitosti jej bol zablahoželať aj starosta obce, p. Martin Pavlík, ktorý jej poprial do ďalších rokov šťastný a pokojný život s pevným zdravím. Dni doterajšieho jej života boli radostné, ale aj popretkávané starosťami a žiaľom. Mnoho prekážok si musela prekonať a veru aj veľmi veľké žiale prežiť. Sú však okamihy, na ktoré rada spomína a o ktorých hovorí s radosťou. Pani Fabšíková sa ochotne podelila o svoje spomienky aj z najútlejšej mladosti, o zaujímavé spomienky z rokov vojnových a o mnohé ďalšie z jej života, ktorých má v pamäti vďaka svojej neskutočnej mysle veľa.

V živote človeka sú okamihy, keď si uvedomujeme, čo znamenajú roky....i jeseň života. Nech je jeseň života p. Fabšíkovej krásna a pokojná. Nech je popretkávaná zdravím, radosťou a potešením z najbližších.