cigáňovciManželský zväzok sa uzatvára s cieľom zostať spolu po celý život a svoje pozemské bytie prežívať spoločne v dobrých aj zlých časoch. Ale zďaleka nie všetkým párom je dovolené osláviť aspoň zlatú svadbu, nieto diamantovú. Toto šťastie majú p. Karol Cigáň a manželka Jozefa, rod. Varechová, bytom Makov 180, ktorí v týchto dňoch oslavujú 60. výročie svojej svadby.

K významnej udalosti v ich živote prišiel oslávencom v mene Obce Makov vzdať úctu a poblahopriať starosta obce Martin Pavlík.

Dožiť sa a osláviť diamantovú svadbu v pomerne dobrom zdraví, plní energie, optimizmu a pohody je darom, ktorý od života dostanú iba nemnohí. Pani Jozefe a Karolovi Cigáňovým to osud umožnil. Svietilo im nielen slnko lásky, ale vzájomnou láskou, porozumením, úctou k sebe navzájom zdolali všetky prekážky a dosiahli toto krásne životné jubileum.
Čas je však neúprosný, ozývajú sa aj zdravotné problémy, ale je krásne vidieť, ako staroba ich vzťahy ešte utužuje, cítia, že jeden druhého viac potrebuje. Majú milujúce deti s rodinami, s ktorými žijú a navzájom si pomáhajú a obklopujú sa láskou.

Každé jubileum má svoje čaro a pri každom sa vyslovujú rôzne želania. My všetci manželom želáme, aby ich láska kvitla aj v ďalších rokoch a ich spolužitie sprevádzalo porozumenie, zdravie, šťastie a spokojnosť.