received 312734592818492Obec Makov,obec Hutisko-Solanec,Žilinský samosprávny kraj a Slovenský zväz protifašistických bojovníkov usporiadali dňa 27.8.2018 spomienkové oslavy 74.výročia Slovenského národného povstania pri pamätníku 1.čsl.partizánskej brigády J.Žižku v Makove. Tejto pietnej udalosti sa zúčastnili vzácní hostia: priamy účastník bojov plk.Ján Hronek, zástupca veľvyslanca ČR na Slovensku p.Ondřej Pometlo,brigádny generál a náčelník štábu pre podporu operácii Generálného štábu Ozbrojených síl SR

 

 

p.Ľubomír Gacko,predsedkyňa ŽSK p.Erika Jurinová,podpredseda ŽSK p.Peter Weber,hejtman Zlínskeho kraja p.Jiří Čuněk,prednosta OÚ Čadca p.Peter Šimčisko,starosta Makova p.Martin Pavlík,starosta Hutiska-Solanec p.Vladimír Petružela,starosta Vysokej n.Kysucou p.Anton Varecha,starosta Korne p.Štefan Belko,starosta Olešnej p.Štefan Cudrák,starosta Staškova p.Ladislav Šimčisko,starosta Čierneho p.Pavol Gomola a ďalší.

Po úvodnom pietnom akte kladenia vencov a kytíc,nasledovali hymny SR a ČR v podaní hudby Posádkového veliteľstva Praha.
V príhovoroch hostí zazneli slová vďaky hrdinom SNP a potrebu pripomínať si túto dôležitú udalosť v naších dejinách.

Starosta Makova Martin Pavlík vo svojom príhovore okrem iného spomenul: „ S veľkou radosťou Vás vítam v obci Makov v roku,kedy si pripomíname nielen 74.výročie SNP,ale aj v roku 100.výročia vzniku spoločného štátu bratských národov Slovákov a Čechov.Hranica,na ktorej stojíme – nikdy naše národy nerozdeľovala.Vždy sme udržiavali priateľské vzťahy a mnohí z nás sme poprepájaní aj rodinnými zväzkami.My,Slováci,si nesmierne vážime a pripomíname všetko,čo nás posunulo dopredu,čo nás zušlachtilo a posilnilo.SNP je takýmto medzníkom a som rád,že dodnes je našou živou pamäťou.Musíme si uvedomovať,že dnešná sloboda a demokracia stála mnohé ľudské životy,rodinné tragédie,102 slovenských vypálených obcí,medzi nimi aj našu obec Makov.Úcta k dejinám,je prejavom úcty k tým,ktorí našu národnú minulosť tvorili.Sloboda je jednou z najvyšších hodnôt v živote človeka a spoločnosti,preto ju treba chrániť.Pripomíname si taktiež bratstvo Slovákov a Čechov a všetkých spriatelených národov,ktorí v záujme tejto hodnoty ponúkli to najvzácnejšie,čo mali – svoje životy.“
V závere vystúpila s piesňami folklórna skupina „Makovanka“ a ukončila tieto oslavy.

Obec Makov ďakuje všetkým za hojnú účasť a prispenie k dôstojnému priebehu tejto spomienkovej akcie.


Martin Pavlík
starosta Obce Makov