jancovi„Keď rátate údery, čo odbíjajú čas,
keď celkom bez lístia vidíte malé stromy rásť,
to je Váš život, to ste Vy.
A život sú aj deti a deti Vaše dielo.“


Dňa 15. júna 2018 oslávili 50. výročie svojej svadby naši spoluobčania, manželia p. Anton Jančo a Emília Jančová, rod. Hošková.

V našej obci je takéto výročie zlatej svadby zriedkavé, preto k tomuto významnému jubileu manželov osobne navštívili a zablahoželali im v mene Obce Makov starosta obce, p. Martin Pavlík s matrikárkou. S odstupom jubilejných 50 rokov od ich svadby sa spoločne vrátili v spomienkach do minulosti a hrejivými slovami obohatili obzor spomienok z mladosti. Vzájomným porozumením, úctou k sebe navzájom zdolali všetky prekážky a dosiahli toto krásne jubileum. Manželom prajeme ešte veľa spoločných rokov prežitých v zdraví, spokojnosti a láske, aby ešte dlhé roky zbierali plody svojej práce obklopení láskou svojich detí a vnúčat. A pani Milke želáme, aby jej to naďalej v kolektíve folklórneho súboru Makovský prameň dobre spievalo.