2222

22.1.2017 – Matúš Sloviak,
rodičia Bc. Monika Sloviaková, rod. Banetková a Vladimír Sloviak,Makov 322
10.2.2017 – Šimon Knižka,
rodičia Katarína Knižková, rod. Dorociaková a Štefan Knižka, Makov 167
17.2.2017 – Tobias Antálek,
rodičia Ing. Veronika Židziková a Miroslav Antálek, Makov 249

 


22.3.2017 – Timotej Dybala,
rodičia Martina Dybalová, rod. Kypusová a Ing. Ondrej Dybala,
Makov-Čierne 176
24.3.2017 – Pavol Lučan,
rodičia Martina Lučanová, rod. Juríková a Pavol Lučan, Makov-Potok 37
25.3.2017 – Lukáš Stopka,
rodičia Ing. Katarína Stopková, rod. Bugalová a Jozef Stopka, Makov 367
4. 5. 2017 – Jakub Dočár,
rodičia Eva Dočárová, rod. Kovalíková a Vladimír Dočár, Makov 262
19.5.2017 - Anna Dikošová,
rodičia Lenka Dikošová, rod. Bajcarová a Ing. Martin Dikoš, Makov 371
28.8.2017 – Tomáš Kulla,
rodičia Mgr. Jaroslava Kullová,rod.Švejdová a Miroslav Kulla, Makov-Čierne 148
12.9.2017 - Samuel Gajdoš,
rodičia Ing. Dana Lukáčová a Jozef Gajdoš, Makov 307
18.9.2017 – Mellisa Moravčíková,
rodičia Michaela Moravčíková, rod. Lajčáková a Milan Moravčík, Makov 130
2.10.2017 - Július Čupák,
rodičia Lucia Čupáková,rod. Klanduchová a Július Čupák, Makov – Čierne 141
14.12.2017–Eliška Dočárová,
rodičia Michaela Dočárová, rod. Valáriková a Peter Dočár, Makov 108