svatba 1„Jar, leto, jeseň, zima, koľkokrát sa pominú, aby človek uvidel svoje dielo ucelené.
Potom už ostáva len jeseň života, s jej krásami a plodmi. S rekapituláciou toho, čo bolo.
Je zúročením a oslavou pracovitých rúk a múdrosti striebra vo vlasoch.“

Dňa 16. septembra oslávili 50. výročie svojej svadbynaši spoluobčania, manželia p. Ján Gajdoš a Anna Gajdošová,rod. Hošková, bytom Makov-Kopanice 278.

 

V našej obci je takéto výročie zlatej svadby zriedkavé, preto k tomuto významnému jubileu manželov osobne navštívili a zablahoželali im v mene Obce Makov starosta obce, p. Martin Pavlík s matrikárkou. S odstupom jubilejných 50 rokov od ich svadby sa spoločne vrátili v spomienkach do minulosti, na roky spoločne prežité. Keď v roku 1967 prvým manželským bozkom spečatili rozhodnutie spojiť svoje životy a sľúbili si, že jeden druhému budú vždy oporou, znášať spolu dobré i zlé, netušili, aká dlhá cesta ich čaká. Naplnením ich života sú predovšetkým ich dve dcéry, Janka a Ivetka. Bolo úžasné vidieť, s akou láskou o nich rozprávajú.

V minulosti spoločne žili aj v Ostrave, no časom sa vrátili do svojho rodného Makova, kde dcéram horský vzduch prospieval lepšie. Dnes je ich rodinka rozrástená o vnúčatá a radosť im robí už aj pravnúča.

Život je veľké umenie. Človek v ňom musí prinášať obete, znášať smútok i choroby. A práve zväzok dvoch ľudí dáva viacej možností prekonávať nástrahy života. Pán Ján s manželkou Annou nás presvedčili, že sa to dá.

Našim želaním je, aby ich manželstvo ostalo pevné ako doteraz. Aby aj naďalej bolo pre nich tichým prístavom, v ktorom nájdu pohodu a pokojný život v seniorskom veku. Želáme im, okrem pevného zdravia a osobného šťastia, aby boli vždy jeden druhému oporou, mali rodinnú pohodu a vždy sa tešili zo stretnutí s najdrahšími.


Obec Makov