21192811 1471618276478470 8758118454309056655 n„Keď rátate údery, čo odbíjajú čas,
keď celkom bez lístia vidíte malé stromy rásť,
to je Váš život, to ste Vy.
A život sú aj deti a deti Vaše dielo.“

Dňa 12. augusta 2017 oslávili 50. výročie svojej svadby naši spoluobčania,manželia p. Ondrej Dybala a Anna Dybalová, rod. Kamenárová,bytom Makov – Čierne 176.

Pri tomto jubileu „zlatej svadby“ manželov navštívili a k ich výročiu zablahoželali v mene Obce Makov p. Martin Pavlík, starosta obce s matrikárkou, Ivetou Chromíkovou.Prežiť v manželskom zväzku 50 rokov je nielen krásnym vzájomným darom dvoch milujúcich sa ľudí. Je to zároveň vyjadrenie úžasnej zodpovednosti k hodnotám života a rodiny. Manželom prajeme ešte veľa spoločných rokov prežitých v zdraví, spokojnosti a láske, aby ešte dlhé roky zbierali plody svojej práce obklopení láskou svojich najbližších.


Obec Makov