mrkvovci"Príde čas, keď zo zrkadla vlasy vyskočia nám – strieborné.

Pochopíme mlčky: už sa prehol deň...
Čas je čas a s časom nie sú špásy.
Čas nezastane ani v pľušti, v nečase, ani čas nemáva času nadostač.
Čas je, pravda, krajší, ak je nebo belasé, ak šteklenie slnka cíti ráno spáč.“

Všeličo môže človek v živote zastaviť, ale čo nikdy nezastaví, je čas.V mesiaci apríl 2015 slávili päťdesiate výročie svojej svadby manželia: p. Jozef Mrkva a manželka Veronika, bytom Makov 253.Pri tomto jubileu „zlatej svadby“ manželov navštívili a k ich výročiu zablahoželali v mene Obce Makov p. Martin Pavlík, starosta obce s matrikárkou, Ivetou Chromíkovou.Každé jubileum má svoje čaro a pri každom sa vyslovujú rôzne želania. Manželom želáme, aby v dobrom zdraví, láske, porozumení prežili ešte veľa spoločných rokov, aby ešte dlhé roky zbierali plody svojej práce obklopení láskou svojich najbližších.