zidek 90„Striebro vlasov je veľký poklad, striebro vlasov je múdrosti doklad,striebro vlasov každý z nás si váži, striebro Vašich vlasov láska najbližších stráži.“ 

Život je poskladaný z mnohých malých dní, ktoré prinášajú svoje radosti aj bežné starosti. Z času na čas však príde v živote každého človeka deň, ktorý je niečím výnimočný, je dôležitý.

Takýchto dní je v ľudskom živote niekoľko a uchovajú sa v pamäti až do konca. A jeden z takýchto dní bol 20. marec 2015, kedy sa významného životného jubilea – 90 rokov dožil náš spoluobčan, p. Jozef Židek z Makova – Čierne č. 175.Pri tejto príležitosti ho v mesiaci jún osobne navštívil p. Martin Pavlík, starosta obce s matrikárkou Ivetou Chromíkovou.
Pánovi Židekovi vyjadrili úctu k jeho obdivuhodnému veku a popriali veľa zdravia, krásnych chvíľ a radosti s manželkou, s ktorou putujú na ceste spoločného života už 61 rokov.

V príjemnej atmosfére spoločne načreli do spomienok. Nie všetky dni doterajšieho života mal p. Jozef Židek radostné. Jeho mladosť bola sprevádzaná pavučinou i trpkých chvíľ, pretože prežil biedu, desivú vojnu, na konci ktorej vypálili jeho rodnú osadu Greguše. 
I napriek pokročilému veku sa snaží prežívať dni pokojnej staroby zmysluplne, venuje sa svojim záľubám, medzi ktoré patrí i čítanie encyklopédií s témou zemepis.Hoci mu život do cesty staval aj rôzne prekážky, trápenia, bolesti, mal v zásobe aj dni plné slnka, krásnych zážitkov a šťastia. Nech jeseň života nášho spoluobčana je pokojná a slnečná a ešte raz želáme do ďalších rokov života telu zdravie, ruke pevný stisk, pokoj do srdca a veľa lásky od svojich blízkych.