kubinec90

Kým je človek mladý, má tisíc rôznych prianí od života. Ako rôčky postupne pribúdajú, niektoré priania sa človeku plnia, ale väčšina z nich sa stráca spolu s prežitými rokmi.Jedno však zostáva stále: zdravie. A práve najviac zdravia poprial dňa 12.11.2015 starosta obce, Martin Pavlík pánovi Viktorovi Kubincovi,

bytom Makov 188 pri príležitosti 90. výročia jeho narodenia.  S prianím mnohých ďalších spokojných rokov života sa k starostovi pridala i matrikárka Iveta Chromíková.

Návšteva bola príležitosťou zaspomínať si na neľahký život, najmä za mladších čias.Ochotne sa podelil o svoje dojmy a zážitky od najútlejšej mladosti až po súčasné roky na zaslúženom odpočinku, ktoré sa dožíva v pomerne dobrom zdraví.Hoci mu život pripravil mnohé ťažké chvíle, doopatroval matku a osud mu vzal pred 23 rokmi aj manželku, prišli okamihy, na ktoré rád spomína a o ktorých hovorí s radosťou. I napriek pokročilému veku sa snaží prežívať dni pokojnej staroby zmysluplne. Veľmi rád číta, jeho bohatá knižnica ponúka pestrú paletu kníh rôznych žánrov. Momentálne má rozčítané nové vydanie Biblie. Spoločnosť mu robí syn Viktor, s ktorým býva v spoločnej domácnosti.

V mene všetkých pánovi Viktorovi Kubincovi k významnému jubileu ešte raz srdečne blahoželáme a prajeme do ďalších rokov veľa zdravia, spokojnosti, stále sviežu myseľa veľa pekných dní.