0

Jar, leto, jeseň, zima, koľkokrát sa pominú,
aby človek uvidel svoje dielo ucelené.
Potom už ostáva len jeseň života, s jej krásami a plodmi.
S rekapituláciou toho, čo bolo.
Je zúročením a oslavou pracovitých rúk a múdrosti striebra vo vlasoch.

Kým je človek mladý, má tisíc rôznych prianí od života. Ako rôčky postupne pribúdajú, niektoré priania sa človeku plnia, ale väčšina z nich sa stráca spolu s prežitými rokmi.Jedno však zostáva stále: zdravie. A práve najviac zdravia poprial 15.8.2017 starosta obce, Martin Pavlík pánovi Rudolfovi Roškovi z Makova, časť Potok 75
pri príležitosti 90. výročia jeho narodenia. Navštívil ho v Zariadení pre seniorov, kde toho času trávi jeseň života. K jeho krásnemu jubileu mu zablahoželal aj personál ZpS a popriať mu prišli aj jeho tri dcéry Boženka, Ľubka a Darinka,ktoré pripravili pre ostatných klientov a vedenie zariadenia milé posedenie.

V mene všetkých pánovi Rudolfovi Roškovi k významnému jubileu srdečne blahoželáme a prajeme mu ešte veľa prečítaných novín, časopisov a úspešne vylúštených krížoviek. Ďalšie roky nech mu plynú v zdraví, v šťastí a v spokojnosti.

  20986373 942351155904780 1491389359 n    20988007 942351062571456 2102582820 n