17974113 872011582938738 288281530 nKým je človek mladý, má tisíc rôznych prianí od života. Ako rôčky postupne pribúdajú, niektoré priania sa človeku plnia, ale väčšina z nich sa stráca spolu s prežitými rokmi.Jedno však zostáva stále: zdravie. A práve najviac zdravia poprial vo veľkonočnú nedeľu na oslave v Dome kultúry Makov starosta obce, Martin Pavlík pani Emílii Papajovej, rod. Matejovej, bytom Makov – Potok 66 pri príležitosti 90. výročia jej narodenia.
 
S prianím mnohých ďalších spokojných rokov života sa k starostovi pridala i matrikárka Iveta Chromíková. Pribúdajúce roky vôbec nie sú dôvodom na nostalgiu, najmä nie u p. Papajovej. Babička je stále veselá, s pomerne dobrým zdravím. Môžeme len obdivovať jej vitalitu a silu, pevný charakter a v neposlednom rade pracovitosť. Dlhovekosť jej neubrala z veselosti, stále je veľmi čiperná a aktívna. I napriek pokročilému veku sa snaží prežívať dni pokojnej staroby zmysluplne. Spoločnosť jej robia dvaja verní psíkovia, televízia, záhradka.S manželom, ktorého jej osud vzal pred 37 rokmi, vychovala 5 detí a dnes je robí radosť aj 16 vnúčat a 10 pravnúčat. Svoje jubileum oslavovala v spoločnosti početného príbuzenstva. Počas oslavy si p. Papajová pozornosť získala aj inak než pekným okrúhlym jubileom. Na parkete doslova hviezdila. Od mladosti miluje slovenské ľudové piesne, ktoré si zanôtila aj na oslave.V mene všetkých pani Emílii Papajovej k významnému jubileu ešte raz srdečne blahoželáme a prajeme do ďalších rokov veľa zdravia, spokojnosti, stále sviežu myseľ a veľa pekných dní.
 
Martin Pavlík, starosta obce a zamestnanci