spolocnaKeď sa domov naplní zvonením hrkálok a rozvonia bábätkom, je to to najkrajšie a najmilšie, čo môže do rodiny vstúpiť...Každé narodenie dieťaťa je malý zázrak, každé dieťatko je stelesnením krásy, čistoty a nevinnosti, je pokračovaním nášho života. V piatok 18. septembra 2015 sa v obradnej miestnosti OÚ v Makove konala slávnosť uvítania detí do života.

Stretli sme sa, aby sme vyjadrili svoje potešenie nad narodením desiatich najmenších občiankov našej obce. V príjemnej atmosfére plnej radosti a spokojnosti sme slávnostne privítali do rodiny Makovčanov Mathiaska Turtáka, Jakubka Dodeka, Barborku Čopjanovú, Beátku Chabadovú, Aničku Kubošnú, Šarlotku Putoríkovú, Filipka Pavelku, Danielku Kullovú, Riška Planetu a Julku Šustekovú.

Novorodencov privítal starosta obce p. Martin Pavlík, poprial im veľa zdravia a lásky, lebo jedno aj druhé sú pri štarte do života maličkých nevyhnutné. Rodičom zaželal veľa síl a trpezlivosti pri výchove svojich ratolestí, aby deťom vytvorili šťastný domov, miesto, kde sa dieťatko bude cítiť dobre a bezpečne, kam sa bude vždy rado vracať.
Po slávnostnom príhovore rodičom a deťom tento milý okamih spríjemnili svojim programom deti z materskej školy pod vedením p. Zuzany Kubačkovej.
Program pokračoval slávnostným zápisom mamičiek do pamätnej knihy obce a od pána starostu prevzatím kvetiny a finančného príspevku.