DSC 0351m

Darovanie krvi je skutočným „darom života“, ktorý zdravý jedinec môže poskytnúť ľuďom chorým a po úrazoch. Je to veľmi prospešný, bezpečný a jednoduchý humánny krok. Aj na Makove sa 29.septembra 2015 našli dobrovoľný darcovia. Povzbudení múdrymi radami dlhoročných darcov a s podporou Oú na čele so starostom pánom M. Pavlíkom.

Pán starosta zabezpečil dopravu, obed a symbolický pohár červeného vína, bol tento krok skutočne veľmi jednoduchý. Stačilo „len“ prísť a darovať kus seba. Tak prišli dlhoročná darkyňa - pani Ivetka Chromíková, Kristínka Perďochová, Katarína Lučanová, dlhoročný darca - pán Jaroslav Kmínek, Lukáš Janda a Michal Lučan. Všetci s dobrou náladou idúc v šľapajach makovanov, ktorí po minulé roky a mnohí i naďalej pomáhajú svojim jednoduchým rozhodnutím. Je na mieste dúfať, že sa podarí zrealizovať takáto spoločná humánna akcia i blízkej budúcnosti a veriť, že sa obnoví jej pravidelnosť. Keď sa k pomoci chorým pridruží dobrá nálada, dobrý pocit a pohár červeného vínka, vznikne akcia, ktorá stojí za to, aby sa opakovala.