kuderava

 

 

„Jar, leto, jeseň, zima, koľkokrát sa pominú,aby človek uvidel svoje dielo ucelené.
Potom už ostáva len jeseň života,s jej krásami a plodmi.
S rekapituláciou toho, čo bolo.
Je zúročením a oslavou pracovitých rúk a múdrosti striebra vo vlasoch.“

Dňa 14. augusta 2015 oslávili 50. výročie svojej svadby naši spoluobčania,manželia p. Miroslav Kuderavý a Anna Kuderavá, rod. Pavelková, bytom Makov 230. K tomuto významnému jubileu manželov navštívili a zablahoželali im v mene Obce Makov p. Martin Pavlík, starosta obce s matrikárkou, Ivetou Chromíkovou. S odstupom jubilejných 50 rokov od ich svadby sa spoločne vrátili v spomienkach do minulosti a hrejivými slovami obohatili obzor spomienok z mladosti. Vzájomnou láskou, porozumením, úctou k sebe navzájom zdolali všetky prekážky a dosiahli toto krásne jubileum.
Manželom želáme, aby v dobrom zdraví, láske a porozumení vychutnávali ovocie, ktoré priniesli roky ich pracovitosti, aby prežili ešte veľa krásnych dní, tých slnečných, plných šťastia a pohody, obklopení láskou svojich najbližších.
A pani Anke želáme, aby jej to naďalej v kolektíve folklórnej skupiny Makovanka dobre spievalo.