pani Jozefína Sojčáková a pán starosta Martin Pavlík„Človek je krásny nielen vtedy, keď má pružný krok,
človek je krásny podľa múdrosti, čo zračí sa mu v oku,
podľa vrások a bielych vlasov, podľa slov, keď ponára sa v rozhovore
s deťmi do rokov, keď aj on bol mladý.
Človek je krásny vtedy, keď ho ľudia majú radi.“

Dňa 4. mája 2015 sa významného životného jubilea – 90 rokov  dožila naša spoluobčianka,

p. Jozefa Sojčáková z Makova – Kopaníc č. 10.

Dňa 4. mája 2015 sa významného životného jubilea – 90 rokov dožila naša spoluobčianka, p. Jozefa Sojčáková z Makova – Kopaníc č. 10. Pri príležitosti tohto krásneho jubilea jej popriali všetko najlepšie, predovšetkým veľa zdravia, starosta obce p. Martin Pavlík s matrikárkou Ivetou Chromíkovou. Život nám niekedy do cesty stavia prekážky, trápenia, bolesti, rôzne problémy, ale má v zásobe aj dni plné slnka, krásnych zážitkov a šťastia. Nech jeseň života našej milej spoluobčianky je pokojná a slnečná a ešte raz želáme do ďalších rokov života pevné zdravie, veľa lásky od svojich blízkych a spokojnosti.