Sample ImageNa Makove – Trojačke, v časti zvanej Zadky, popri štátnej ceste I/18, rastie v blízkosti vzácnych dubov (sú štátom chránené) veľmi zaujímavá jaseňová alej. Pozostáva zo skupiny 10 mohutných jedincov jaseňa štíhleho (Fraxinus excelsior L.). Priemerné obvod týchto stromov, meraný v prsnej výške 130 cm nad zemou je 360 cm. Približná výška je 20 až 25 m. Odhadovaný vek stromov  je viac ako 110 rokov. Vzácny výskyt jaseňových alejí na našom území bol dôvodom na jej zaradenie do zoznamu vzácnych stromov.Alej pravdepodobne na konci 19. storočia vysadila rodina Tešínskych, ktorá tu mala rodinnú usadlosť a vlastnila majetky Makove aj v okolitých obciach.  V roku dala obec Makov 2006 celú alej ošetriť a zveľadiť odbornému stromolezcovi Jurajovi saidlovi.. 

 

Jaseň štíhly (Fraxinus excelsior L.)

Opis: Zvyčajne veľmi vysoký, pekný strom. Svojou výškou až 40 m patrí k najvyšším domácim listnatým stromom. Koruna mladých stromov je presvetlená, so strmo vystupujúcimi konármi, u starších stromov predĺžená, riedka, nepravidelná, obráteno vajcovitá.

Konáre vystupujú priamo alebo lúčovito už v spodných častiach kmeňa.

Kmeň je väčšinou pomerne rovný.

Kôra mladších stromov je hladká, neskôr rozbrázdená na pozdĺžne políčka alebo úzke lišty, sivohnedá. Výhonky sú hrubé, bledosivá, s belavými lenticelami, na báze púčika zvláštne sploštené alebo stlačené. Púčiky sú protistojné, hrubé, končisté, čierne. Okrem vrcholového púčika máva výhonok ešte jeden pár vedľajších púčikov, ktoré však vyrastú len vtedy, keď sú mladé listy zničené neskorým mrazom.

Listy sú protistojné, nepárno perovito zložené, 20-25 cm dlhé, s 9-13 jarmami vajcovito kopijovitých, na vrchole dlho končistých, na okraji pílkovitých lístkov. Na líci sú matne zelené, na rube svetlejšie a (s výnimkou kostrnky) lysé.

Kvety sú nenápadné, jednopohlavné alebo dvojpohlavné, jednodomé alebo dvojdomé.

Plody sú nažky, asi 3 cm dlhé, v čase zrelosti hnedé, končisté.

Stanovište: Rozšírený v lužných lesoch bohatých na bylinný podrast alebo v sutinových lesoch, väčšinou na čerstvých, priesakových a na živiny bohatých pôdach.       

Rozšírenie: V celej Európe všeobecne rozšírený, často sa vysádza ako parkový a okrasný strom.

Čas kvitnutia: Apríl.