brest1brest hrabolistý  (Ulmus carpinifolia, Gled. )počet drevín: 1
ochranné pásmo: kruh o polomere 10m
 
Lokalizácia: Makov časť Kopanice, v osade u Papají. Zápis do štátneho zoznamu: Uznesením rady ONV v Čadci z 20. 4. 1973, č. 86/1973,vyhlásený ako CHPV pod č. 7-16.
 
Unikátny exemplár brestu hrabolistého Ulmus carpinifolia sa vyznačuje neobvyklou mohutnosťou a vekom. Obvod kmeňa vo výške 130 cm je 625 cm a pri koreni viac ako 11 metrov. Výška je asi 30 m. Jeho vek sa odhaduje na 400 až 500 rokov.Pri snehovej kalamite v decembri 2005 sa niekoľko konárov poškodilo. Na jar 2006 prebehlo ošetrenie a vyváženie koruny tohto vzácneho stromu.

Spoločenská hodnota stromu:
Základná hodnota stromu (vyhl. 24/2003Z. z.) ...........3983,3 €
Prirážkový index: poškodenie v rozpätí 26 - 60 %.......0,6
dlhoveká drevina  .............................. 1,2
CHKO   ................................................1,5
chránený strom   .............................. .3,0
_________________________________
súčin príražkových indexov................3,24

Spoločenská hodnota stromu 3983,3 x 3,24 = 12905,8€

Sample Image Sample Image Sample Image  Sample Image

Brest hrabolistý (Ulmus carpinifolia, Gled.)

Listnatý, opadavý strom, dorastajúci do výšky 35 m. Konáre sa málo rozkonárujú. Kôra je hnedolistá, s dlhými hlbokými brázdami a hrboľovými lištami. Výhonky sú pomerne tenké, hladké, mierne lesklé. Púčiky sú oválne,  končisté, na koncoch mierne chlpaté. Listy sú dlhé 6-10 cm, asi 5-8 cm široké, obráteno vajcovité, alebo podlhovasté, predĺženo úzko končisté, s nápadne šikmou asymetrickou listovou bázou. Okraje listu sú nevýrazne dvojito pílkované. Vrchná strana listov je lesklá, tmavozelená, spodná je svetlejšia, s výrazným zamatovým zväzočkom chlpov v uhloch väčších listových žiliek, inak holá. Plody - oriešok. Stanovište -  uprednostňuje vlhké stanovištia s dostatkom živín. Rozšírenie -vo vlhkých európskych nížinách , do výšky 600 m. Čas kvitnutia - marec.

Brest hrabolistý patrí k najväčším brestom. Brestové drevo bolo v minulosti veľmi žiadané pre jeho ohybnosť.