V oblasti Javorníkov a Beskýd, kde bola tradičná valašská kolonizácia, sa uchovali staré zvyky, ktoré mali vzťah k ochrane a výsadbe stromov. Kaď sa v minulosti postavila drevenica, tak sa pri nej vysadili stromy, ktoré mali dom chrániť pred živelnými pohromami a zároveň boli meradlom aký je dom starý. Dodnes sú tieto stromy najhodnotnejšou vysokou zeleňou v krajinnom prostredí.

V oblasti obce Makov boli medzi štátom chránené stromy zaradené najvzácnejšie stromy:

  • brest u Papají
  • duby na Trojačke
  • lipy u Beloni

Medzi stromy chránené na lokáknej úrovni patrí:

  • jaseňová alej na Trojačke
  • lipy u  kostola
  • jasene na starej ceste u kríža
  • lipy u Bugali